Keeleõpe

Saag & Semevsky Keelestuudio tegutseb keelekoolituse ja tõlkimise valdkondades juba 14 aastat. Muudame teie igapäevatöö lihtsamaks, võttes lahendada kõik teie keeleküsimused. Oleme pühendunud nn rätsepameetodil loodud keelekoolituste pakkumisele ettevõtetele. See tähendab, et meie koolitajatel on põhjalik kogemustepagas koolituste sisu kohandamisel väikeste gruppide ja eraõppijate vajadustele. Tänapäevased keeleõppemeetodid on tähtsad, aga koolitusel lõpuni käima motiveerib teid õpetaja, kes aimab iga õppija muutuvaid vajadusi ja eelistusi. Et hoida kokku teie aega, tuleb õpetaja soovi korral teie juurde kohale. Sujuva ja kiire töökorralduse tagab projektijuht, kes on korralduslikes küsimustes alati abiks.

Oleme Töötukassa koolituskaardi koostööpartnerid.

Keeleõppest pikemalt

&

Tõlketööd

Pakume kirjalikku ja suulist tõlget oma ala asjatundjate poolt. Meie meeskonda kuuluvad tõlgid, tõlkijad ja toimetajad on valitud väga hoolikalt. Nad on kogenud ja usaldusväärsed. Püsiklientide tõlkeid teostab võimalusel alati sama tõlkemeeskond, tagamaks stabiilselt head kvaliteeti ja töö kiiremat valmimist. Põhjalik ja paindlik kirjalike tõlgete valmimise protsess ning teie terminoloogiliste eelistuste talletamine aitavad meil püsivalt kvaliteetseid tõlkeid pakkuda. Isiklik projektijuht on teile abiks töödega seotud tehnilistes küsimustes.

Tõlketööst pikemalt

Saag & Semevsky keelestuudio

Keelekoolitajal

jätkub tähelepanu iga õppija jaoks

Isiklik projektijuht
hoolitseb selle eest, et kõik sujuks

Personaalne lähenemine
koolitusprogrammi koostamisel arvestatakse iga õppija vajadusi

Orienteeritud keeleõpe
vajadusel seotakse keeleõpe tööalaste teemade ja materjalidega

Koolitaja tuleb kohale
see on mugav ja hoiab aega kokku

Saag & Semevsky keelestuudio

Tõlkeprotsess

Tõlget vajav tekst:

1

Tõlkimine

Kliendilt saadud materjali põhjal arvestame välja töö mahu, valime tõlkemeeskonna ning teeme orienteeruva hinnapakkumise. Kui klient on pakkumise kinnitanud, alustavad tõlkijad tõlkimist. Tõlkija, projektijuht ja klient teevad koostööd, et tagada keerulisema terminoloogia täpsus.

2

Toimetamine

Projektijuht edastab tõlke toimetajale, kes teeb tekstile korrektuuri või toimetab teksti keeleliselt (sõnavalik, stiil, lauseehitus jne) ja/või sisuliselt (kontrollib erialaterminite vastavust algtekstile). Enamike keelte puhul toimetab tekste sihtkeelt emakeelena kõneleva toimetaja.

3

Väljastusülevaatus

Tõlgitud ja toimetatud tekst vaadatakse veelkord üle, et see vastaks täielikult algmaterjalile (tekstilõigud, selles sisalduvad nimed, numbrid ja vormistus). Valminud tõlge saadetakse kliendile kokkulepitud tähtajaks või pisut varem. Töö lõplik hind arvestatakse valminud tõlke alusel.

Tõlke üleandmine.

Küsi hinnapakkumist

Uudised ja pakkumised

Kliendid meist

2015

Meie koostöö Saag & Semevsky Keelestuudioga on erinevates vormides kestnud juba üle kaheksa aasta. Meile on keelekoolituste ja tõlke täisteenus mugav, kuna hoiame nii kokku väärtuslikku aega, aga ka kahtlemata raha. Saame pöörduda ükskõik, millise keelealase küsimusega oma kontaktisiku poole, kes garanteerib, et küsimus leiaks vastuse või töö saaks tdehtud kiirelt ja korralikult. Samuti teame alati, mida oodata. Meie töötajatele on aasta ringi kestvad inglise ja eesti keele koolitused suureks motivatsiooniallikaks.

Andre Krull
Nortal, COO

2015

Keelestuudio tõlke kvaliteet on suurepärane! Ka kõige keerulisemad ja tehnilisemad mõtted suudetakse selgelt ja arusaadavalt edasi anda. Ülimalt positiivne on kiire ja vahetu suhtlus parima töökvaliteedi saamiseks.

Mikk Lellsaar
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Riigi infosüsteemide osakond, juhtivspetsialist

2014

Väärtustame kõrgelt personaalset suhtlemist ja lähenemist. Kiire reageerimine ning meie soovidest ja vajadustest lähtumine on see, mis on tekitanud usaldusliku koostöö. Kindlasti soovime seda jätkata!

dots Larissa Jõgi
Tallinna Ülikool, Kasvatusteaduste instituudi andragoogika osakonna juhataja

2016

Tundes vajadust tõsta ja süvendada enda inglise keele oskust, otsisin võimalust keeleõppeks intensiivsemas, üks-ühele vormis. Saag & Semevsky Keelestuudios leidsin just seda, mida otsisin. Hea tempo, piisav nõudlikkus, samas väga personaalselt taset ja vajadusi arvestav lähenemine. Kokkuvõtteks - puhas rõõm!

Urmas Tsahkna
LHV Pank, korporatiivpanganduse juht

2014

Üritus õnnestus teie kaasabiga hästi. Olete superpaindlikud ning professionaalsed. Loodame ka edaspidi heale koostööle! Olin väga õnnelik teie tõlgete üle – kui lugesin teksti, siis tekkis tunne, et see on tõesti minu kirjutatud. Ainult, et teises keeles. Loodame ka edaspidi heale koostööle!

Heli Müristaja
Tartu Ülikooli Pärnu kolledž, turismiosakonna juhataja