jaanuar 26, 2021

Uue keele omandamine võib muuta meie mõtteviisi?

Kas oled kunagi mõelnud, et keel, mida kõneled, mõjutab seda, kuidas mõtled ja maailma koged?
Näiteks, kuidas mõtlevad need, kelle emakeeles puuduvad sellised väljendid nagu “vasak” ja “parem”? Kas ja kuidas mõjutab mõtlemist see, kui nimisõnad on mees- või naissoost? Või hoopis see, kui sinu emakeeles ei ole võimalik öelda, et “ma lõhkusin vaasi”, vaid et “vaas lõhkus end ise”?
Kognitiivteadlane Lera Boroditsky on uurinud erinevaid maailma keeli ning toob oma TEDWomen kõnes läbi mõnusa huumoriprisma hulgaliselt häid näiteid selle kohta, kuidas keele eripärad mõjutavad seda kõnelevate inimeste kognitiivset käitumist ja mõtlemist.
See on üks äärmiselt mõtlemapanev aspekt ka uue keele omandamise juures – me mitte lihtsalt ei õpi grammatikareegleid, vaid ka uues keeleruumis maailma teistmoodi tajuma. Ja juba ainuüksi sellega avardame oma maailmapilti ning oskust vaadata asju teise nurga alt.
Vaata Lera ettekannet siit: