Tööalane inglise keel A2 minigrupile 80 ak. tundi

Kursuse nimi eesti ja inglise keeles Tööalane inglise keel A2, minigrupp / Workplace English A2, minigroup

 

Õppe kogumaht 80 akt, neist auditoorset tööd 36 akadeemilist tundi
Kursuse maksumus ühele osalejale 1868 eurot (hind sisaldab käibemaksu)
Toimumisajad Aeg: alates 5.12.2023 (2 korda nädalas)
Koolitaja Hele Nõlvak või Monika Tartu
Koolituse tutvustus Kursus on mõeldud nii töötajatele inglise keele osaoskuste (rääkimine, kirjutamine, arusaamine) arendamiseks kui ka tööotsijatele nende konkurentsivõime parandamiseks tööturul.

Minigrupi koolitus (2-4 osalejat) toimub Zoomi või Skype’i keskkonnas. Koolitaja selgitab välja sinu hetketaseme ja arenguvajadused ning valib vastavalt õppematerjalid. Kursus sisaldab valikut allolevatest teemadest, mis on osalejate jaoks tööalaselt kõige vajalikumad.

Kursuse tulemusena pareneb sinu väljendusoskus käsitletud teemades.

Koolituse sisu:

 

   

Keeleline fookus

 

Grammatika

 

Näost näkku kohtumised

·       Kolleegide tervitamine

·       Käsilolevate tegevuste kirjeldamine

 

Kestev olevik käsilolevate tegevuste kirjeldamiseks
 

Külalised

ettevõttes

·       Külaliste tervitamine

·       Enese tutvustamine

·       Tööülesannete kirjeldamine

Lihtolevik regulaarsete tegevuste kirjeldamiseks
 

Ärisuhted

·       Koosolekute alustamine

·       Soovide/palvete esitamine

·       Tulevikuplaanidest rääkimine

 

´going to´ tulevik

 

Esitlused

·       Esitluse alustamine

·       Minevikus toimunust rääkimine

·       Küsimuste käsitlemine

 

 

Lihtminevik

Jaatavad, eitavad ja küsilaused

 

Koosolekud

·       Tulevikueesmärkide seadmine  

´will´ tulevik

 

Helistamine ja e-kirjad

·       Telefonikõne äripartnerile

·       Telefonikõnele vastamine

·       Kellegi telefonile palumine

·       Soovituste/ ettepanekute saatmine

·       Kohtumise kokku leppimine

·       ´out-of-office´ teate koostamine

Frasaalverbid, ajaeessõnad

in / on / at

 

Seltskondlik vestlus

 

·       ´small talk´

·       Ettepanekute tegemine

·       Kõnede /kohtumiste kokkuleppimine

 

Keskvõrre

 

Iseseisva töö kirjeldus
Iseseisva töö käigus kinnistad tunnis õpitud sõnavara, loed minitekste, harjutad grammatikat. Iseseisev töö toimub koolitaja juhendamisel, kes annab selle kohta ka tagasisidet.

 

Õppemeetodid
Kursuse põhirõhk on suhtluskeelel. Omandad igapäevases tööelus vajalikku sõnavara. Sõnavara omandamine toimub läbi elulähedaste situatsioonide läbimängimise (esitlused, e-kirjad jne) ja reaalse keelekeskkonna kasutamise. Kursusel arendatakse kõiki vajalikke osaoskusi: loetust arusaamist, kuuldu mõistmist, rääkimist ja kirjutamist. Muuhulgas antakse põhiteadmisi keelekasutuse kultuurilistest erinevustest ingliskeelses töökeskkonnas.