Info tõlke tellijale

Tõlkimisel ja toimetamisel püüame alati lähtuda konkreetse kliendi soovidest. Meie jaoks on oluline, et nii klient kui ka meie ise jääksime lõpptulemusega rahule. Tõlge peab täitma oma eesmärki – olgu selleks siis ladus suhtlemine välispartneritega, paremad müügitulemused või ülevaade vajalikust informatsioonist.

Kvaliteetse tõlketeenuse osutamisel mängib olulist rolli tõlkega tegelev projektimeeskond. Sinna kuuluvad projektijuht, kes suhtleb otseselt kliendiga, tõlkijad ja toimetajad. Vajadusel kaasame erialaspetsialiste ja konsulteerime tõlke tellijaga, kuna tõeliselt hea tulemus saavutatakse vaid kõigi osapoolte koostöös.

Projektijuht on teie otsene kontaktisik, kelle poole teil on alati võimalik pöörduda ja kes tagab, et tõlge jõuab teieni õigeaegselt ja soovitud kujul.

Tõlkijad valime vastavalt tõlgitava teksti spetsiifikale ja keelesuunale. Tõlke stiili ja sõnavara ühtluse tagamiseks eelistame ühe teksti puhul olenemata materjali pikkusest kasutada ühte tõlkijat. Samuti püüame tagada, et püsiklientidele teevad tööd kindlad tõlkijad, kelle tööga klient on varem rahule jäänud.

Tõlgete teostamise käigus valmib terminibaas, mis on aluseks järgnevate tööde teostamisel.

Lisaks kasutame Euroopa enim levinud tõlkemäluprogrammi Trados. Selle abil saame koostada tõlkemälusid, terminibaase, kontrollida jooksvalt õigekirja jne.

Alati ootame ka kliendipoolset tagasisidet, mis võimaldab meil oma tööd tulevikus veelgi tõhusamalt korraldada ning teie ootustele paremini vastata.

Tutvuge lähemalt ka meie poolt pakutavate kirjaliku, suulise ja dokumentide tõlke teenuste  ning oluliste mõistetega!