Meie koolitajad

INGLISE KEEL:

Tuuli Mihkelson

Tuuli on Keelestuudio asutaja. Ta on inglise keelega kokku puutunud väga erinevates rollides – ettevõtte ligi 15 tegutsemisaasta jooksul on ta lisaks ettevõtte juhtimisele tegelenud süvitsi tõlkimisega ja toimetamisega (äritekstid, IT, turundus, müük jne) ning koolitamisega. Tuuli on lõpetanud Tartu Ülikooli inglise filoloogina.

Tuuli suudab iga õppija vajadusi ja keele omandamise eripärasid hästi hinnata ja ehitab tunnid üles vastavalt sellele. Keeletunde hakkas Tuuli andma juba ligi 20 aastat tagasi ja on seda teinud väikeste puhkepausidega siiani.

Tuuli ütleb: „Mulle meeldib teha ühe ettevõttega pikalt ja põhjalikult koostööd – nii saan aru, mis on päriselt inimeste vajadused ja kuidas neid aidata jõuda uuele tasemele. Ma ei usu, et keelekursus on eesmärk omaette – hea keeleoskus on rohkem vahend, et oma suuremaid ja põnevamaid elu- või tööalaseid unistusi teoks teha. Nii lähemegi ajavormide ja artiklite õppimisest kaugemale ja arutleme teemadel, mis kõigile huvi pakuvad. Rõhk on keeleõppega seotud eesmärkide saavutamisel (sh väljendusoskuse ja häälduse parandamine), aga ka protsessi nautimisel.”

Hele Nõlvak

Hele on läbinud õpetajakoolituse nii inglise üld- kui ärikeele õpetamiseks Londonis (Cambridge CELTA, Cert IBET).

Hele ütleb: „Olen inglise ärikeelt õpetanud viiel viimasel aastal erinevates ettevõtetes tootmisettevõtetest idufirmadeni, õpetades nii väikesi gruppe kui andes individuaaltunde. Olen õpetanud ka vaid inglise keele baasil (eri rahvustest õppijaid, kes eesti keelt ei valda).

Tundide läbiviimisel järgin üldjuhul Cambridge’i metoodikat: esimeses osas toimub teemasse sisseelamine (peamiselt aruteluküsimuste ja arvamusavalduste näol); teises osas töötatakse juba sisse juhatatud teemal teksti või helifailiga, millega kaasnevad erinevad harjutused, grammatiliste printsiipide selgitamine ja vigade parandus; kolmas osa on praktilise väljundiga, et õpilastel oleks võimalus äsja õpitut rakendades ise midagi luua: nt rollimäng, dialoog, miniesitlus, graafikute koostamine või kirjeldamine vms. Ideaalis kaasneb tulemusega hakkamasaamise ja õnnestumise tunne ning rahulolu uute keeleteadmiste omandamisest.

Igal juhul on ärikeele õpetamine huvitav ja erinevate õpialaste väljakutsete tõttu ka õpetajat arendav. Ootan põnevusega uusi väljakutseid!“

Kristi Kiilman

Kristi on omandanud inglise keele õpetaja eriala Tallinna Ülikoolis, lisaks osalenud täiendkoolitustel äri- ja suhtlusalase inglise keele õpetamiseks täiskasvanutele. Kristi on rõõmsameelne ja loov koolitaja, kellel on üle 10 aasta keeleõpetaja kogemust, kusjuures ta töötab edukalt igas vanuses inimestega – alates kooliõpilastest ja lõpetades täiskasvanutega.

Kristi ütleb: „Minu töövaldkonnaks on peamiselt firmasisesed kursused ja Skype´i õpe (äri- ja suhtluskeel). Õppimisel on tähtis positiivne hoiak ja motivatsioon. Mitte midagi ei ole ületamatu ja keeleõpe on puhas nauding.”

Monika Tartu

Monika on õpetanud inglise keelt täiskasvanutele üle kümne aasta. Tal on bakalaureusekraad rahvusvaheliste suhete erialal (San Francisco State University, USA) ja magistrikraad kirjaliku tõlke erialal (Tallinna Ülikool). Monika on elanud ja õppinud USAs üksteist aastat ja peab inglise keelt oma teiseks emakeeleks.

„Leian, et meeldiva ja eduka keeleõppe üheks eelduseks on õpetaja oskus luua sõbralik, turvaline ja motiveeriv keskkond. Samuti on inglise keele õpetamisel kesksel kohal individuaalne lähenemine, professionaalsus, empaatia ja loovus.”

SOOME KEEL

Karola Velberg

Karola on meie soome keele õpetaja, äärmiselt positiivne ja avatud inimene, paljude õpilaste lemmik. Karola on lõpetanud Tallinna Pedagoogikaülikooli soome keele ja kirjanduse erialal ning õpetanud soome keelt koolides ja ettevõtetes juba üle 15 aasta. Ta on aktiivne Eesti Soome Keele Õpetajate Seltsi juhatuse ja Eesti Võõrkeeleõpetajate juhatuse liige. Karola keeletunnid on vaheldusrikkad ja loovad ning nendest ei puudu ka huumor. 2016. aastal valiti Karola aasta soome keele õpetajaks. Karola õpetab soome keelt lisaks Tallinna Ühisgümnaasiumis ja Tallinna Ülikoolis.

EESTI KEEL

Ülle Koppel

Üllel on pikaajaline kogemus eesti keele õpetamisel nii vene kui inglise emakeelega õppijatele (nii grupid kui eraõpilased, sh online-õpe). Lisaks eesti filoloogi haridusele (Tallinna Pedagoogikaülikool, eesti keel ja kirjandus) on Ülle läbinud Tallinna Ülikoolis täiendkoolitused eesti keele õpetamiseks vene õppekeelega õppijatele. Täiskasvanute eesti keele õpetajana tegutseb Ülle alates 2003. aastast. Õpilased kiidavad Üllet kui äärmiselt asjatundlikku koolitajat, kes motiveerib neid eesti keelt kiiresti omandama ja seda ka päriselus praktiseerima.

VENE KEEL

Nadežda Shapovalova

Nadežda on kogenud, asjalik ja nooruslik vene keele koolitaja, kellel on pikaajaline kogemus erinevates ettevõtetes keelte õpetamisel. Nadežda on lõpetanud Tallinna Ülikooli õpetajakoolituse magistriõppe vene ja hispaania keele õpetajana. Ta õpetab nii kõrgtasemel õppijaid kui ka päris nullist alustajaid. Nadežda on äärmiselt põhjalik, samas suhtlemisaldis ja paindlik, arvestades iga õppija eripära ja vajadustega. Pühendunud ja andeka keeleinimesena õpib Nadežda ka ise pidevalt keeli ning valdab lisaks eesti ja vene keelele hispaania, itaalia ja portugali keelt.

ROOTSI KEEL

Kristel Kääramees

Kristelil on bakalaureusekraad rootsi keeles ja kirjanduses Tartu Ülikoolist. Praeguseks on Kristel õpetanud rootsi keelt juba üle 10 aasta, nii eraõppijatele kui gruppidele. Suurem osa õppijaid on olnud täiskasvanud.

Kristel ütleb: „Keeleõpetajana pean tähtsaks, et tundides kasutataks juba algusest peale sihtkeelt nii palju kui võimalik. Samuti julgustan õpilasi iseseisvalt kordamiseks internetis leiduvaid materjale ja keeleõppe äppe kasutama. Oluliseks pean ka Rootsi ühiskonna ja kultuuri tundmaõppimist tundides.“