Keeleõppe meelespea

1. Kui oled otsustanud keeleõppega algust teha, siis mõtle läbi, kui palju Sul selle jaoks töö- ja pereelu kõrvalt aega jääb, nii et õppimine ka tulemuslik oleks. Õpi oma aega efektiivselt kasutama ja pea seatud plaanist kinni.

2. On äärmiselt oluline, et tegeleksid keeleõppega intensiivselt nii koolitusel kui ka väljaspool tunde. Proovi õpitut võimalikult palju praktiseerida: tõeliselt omandad vajalikud keelestruktuurid alles pärast nende pidevat kordamist. Kaasa pereliikmeid ja sõpru, näiteks nendega õpitavat arutades: saad ise keele selgeks ja ka sõber saab targemaks.

3. Ole koolitusel julge ja ära karda tagasilööke. Ka negatiivsete emotsioonide kogemine on õppeprotsessi osa. Õppijad on erinevad ja see, mis ühel tuleb kergelt, võib teisel võtta palju aega. Mõnel on raskusi uue sõnavara omandamisega, teine jälle ei saa rääkimiskrambist üle. Meie koolitajad aitavad välja selgitada Sinu tugevad ja nõrgad küljed ning on toeks keerukamate etappide läbimisel.

4. Analüüsi, millised on Sinu info omandamise ja talletamise eripärad, et nendega õpingute käigus arvestada.

5. Igaks järgnevaks koolituspäevaks kirjuta üles küsimused ja näited, mis Sul materjali omandades tekkisid, et neile iseseisvalt või koos koolitaja või kaasõppijatega vastused leida.

6. Tee omandatust vahekokkuvõtteid. Jälgi, kui jõudsalt Sa liigud püstitatud eesmärkide suunas. Kontrolli ennast ise, ära oota seda vaid oma koolitajalt.

7. Hoia oma keeleõppe materjalid ühes kaustas, kuhu saad koondada kõik koolitusega otseselt ja kaudselt seotud paberid, nt väljalõiked võõrkeelsetest ajakirjadest, huvitava keelekasutusega e-posti sõnumid, filmisoovitused, erialatekstid vms. Sinna saad kirja panna ka oma mõtted ja emotsioonid, mis Sind konkreetsel koolituspäeval valdasid.

Edu õpingutes!