Keeleõppe meelespea

1. Kui olete otsustanud keeleõppega algust teha, siis tasub arvestada, kui palju teil sellele töö- ja pereelu kõrvalt aega jääb, nii et õppimine ka tulemuslik oleks. Õppige oma aega efektiivselt kasutama ja pidage oma plaanist kinni.

2. On äärmiselt oluline, et tegeleksite keeleõppega intensiivselt nii koolitusel kui ka muul ajal. Proovige õpitut võimalikult palju rakendada: tõeliselt omandate vajaliku alles pärast selle pidevat kordamist. Kaasake keeleõppesse pereliikmeid ja sõpru, nendega näiteks õpitavat arutades: saate ise selgeks ja ka sõber saab targemaks.

3. Olge koolitusel julge, ärge kartke tagasilööke. Ka negatiivsete emotsioonide kogemine on loomulik osa õppeprotsessist. Õppijad on erinevad ja see, mis ühel tuleb kergelt, võib teisel võtta palju aega. Mõnel on raskusi uue sõnavara omandamisega, teine jälle ei saa rääkimiskrambist kuidagi üle. Meie koolitajad aitavad teil välja selgitada teie tugevad ja nõrgad küljed ning on toeks keerukamate keeleõppe etappide läbimisel.

4. Analüüsige, millised on teie meeldejätmise ja omandamise iseärasused, millega peaksite õpingute käigus arvestama.

5. Igaks järgnevaks koolituspäevaks kirjutage üles küsimused ja näited, mis teil materjali omandades tekkisid, et neile iseseisvalt või koos koolitaja/kaasõppijatega vastused leida.

6. Tehke omandatust vahekokkuvõtteid; jälgige, kui jõudsalt liigute püstitatud eesmärkide suunas. Kontrollige ennast ise, ärge oodake seda vaid oma koolitajalt.

7. Hoidke oma keeleõppe materjalid ühes kaustas, kuhu saate koondada kõik koolitusega otseselt ja kaudselt seotud paberid, nt väljalõiked võõrkeelsetest ajakirjadest, huvitava keelekasutusega e-post, filmisoovitused, erialatekstid vms. Sinna saate kirja panna ka oma mõtted ja emotsioonid, mis teid konkreetsel koolituspäeval valdasid.

Edu õpingutes!

Saag & Semevsky Keelestuudio