Kuidas me õpetame?

Kasutame oma koolitustel kaasaegset õpetamismetoodikat, kus põhitähelepanu on õppijakesksel lähenemisel ja aktiivõppe meetoditel. Kursustel arendame nii arusaamis- kui väljendusoskust, põhirõhk on suhtlemisel. Koolitaja on partner ja toetaja, kes annab Sulle suuniseid, kuidas tõhusamalt õppida.

Kursuste ettevalmistamisel arvestame õppijate soovide ja keeletasemega.

Tundide arvestuse aluseks on akadeemiline tund, mille kestus on 45 minutit. Korraga toimub reeglina 2 akadeemilist tundi sagedusega 1-2 korda nädalas, kuid kokkuleppel koolitajaga on võimalikud ka muud variandid.

Pärast kursuse lõppemist väljastatakse õppijatele tunnistused kursuse eduka läbimise kohta.