Kuidas me õpetame?

Meie koolitustel kasutatakse kaasaegset õpetamismetoodikat, kus põhitähelepanu on õppijakesksel lähenemisel ja aktiivõppe meetoditel. Kursustel arendame nii arusaamis- kui väljendusoskust, põhirõhk on suhtlemisel. Koolitaja on partner ja toetaja, kes annab ka suuniseid, kuidas tõhusamalt õppida.

Kursuste ettevalmistamisel arvestatakse teie soovide ja õppijate tasemetega.