Keeleõpe ettevõttele

Töötajate võõrkeeleõpet väärtustavad paljud ettevõtted kui olulist enesearendamisvõimalust. Keelestuudio on pühendunud nn rätsepameetodil keeleõppe pakkumisele. Selleks, et investeering töötajate keeleoskuse parandamisele oleks maksimaalselt tasuv, pöörame nii kursuse ettevalmistamisel kui ka läbiviimisel tähelepanu reaalselt saavutatavatele tulemustele ja uue oskuse kiirele rakendatavusele tööalases suhtluses. Hea keeleoskuse mõju ettevõtte tulemuslikkusele on küll raske numbrites mõõta, kuid selle kasu suhtluses välispartneritega, efektiivselt läbiviidud võõrkeelsetel koosolekutel, esitlustel ja müügiläbirääkimistel ei saa kuidagi alahinnata.

Ettevõttesisene koolitus erineb oluliselt tavapärasest tasemeõppest, kuna iga õppija ja grupi vajadused on erinevad. Seepärast on eriti oluline koolitusele eelnev ettevalmistustöö, mis hõlmab järgmist:

  • Ettevõtte kontaktisik selgitab välja koolitusel osalejad. Koolitaja testib vajadusel (nii kirjalikult kui ka suuliselt) osalejate hetketaset ning koos kontaktisikuga moodustab grupid;
  • Lepitakse kokku konkreetsed vajadused koolituse sisu osas ja sõnastatakse eesmärgid. Koolitaja koostab koolitusprogrammi;
  • Lepitakse kokku korralduslikes küsimustes: lepitakse kokku toimumiskoht (reeglina õppija ruumides), koolituse ajad, kursuse kestus ja toimumissagedus;
  • Pärast esimese tunni toimumist allkirjastatakse koolitusleping, mis reguleerib mõlema poole õigused ja kohustused.

Tundide arvestuse aluseks on akadeemiline tund, mille kestus on 45 minutit. Korraga toimub reeglina 2 akadeemilist tundi, kuid võimalikud on ka muud variandid. Üldjuhul on kursuse kestuseks vähemalt 60 akadeemilist tundi, kuid ka selles lepitakse alati eraldi kokku. Alati on võimalik tunde juurde tellida.

Pärast kursuse lõppemist väljastatakse õppijatele tunnistustused kursuse eduka läbimise kohta.

Saag & Semevsky Keelestuudio pakub keelekoolitusi nii TallinnasTartus kui ka Pärnus.
Koolituse hind sõltub koolituse sisust ja kestusest.