Grupitunnid

Keelestuudios on Sul võimalik õppida nii minigrupis (2-4 osalejat) kui ka suuremas grupis (kuni 8 osalejat). Võimalusel soovitame otsustada minigrupi kasuks. Nii saab koolitaja pöörata rohkem tähelepanu iga konkreetse õppija vajadustele ja soovitud tulemusteni jõutakse kiiremini.

Ettevõttesisene koolitus erineb tavapärasest tasemeõppest, kuna iga grupi vajadused on erinevad. Seepärast on eriti oluline koolitusele eelnev ettevalmistustöö, mis hõlmab järgmist:

  • Ettevõtte kontaktisik selgitab välja koolitusel osalejad. Testime vajadusel (nii kirjalikult kui ka suuliselt) osalejate keeletaset ning nende põhjal moodustatakse grupid;
  • Selgitame välja konkreetsed vajadused koolituse sisu osas ja sõnastame eesmärgid, milleni soovitakse kursuse lõpuks jõuda. Koolitaja koostab koolitusprogrammi;
  • Lepime kokku korralduslikes küsimustes: kursuse toimumiskoht ja aeg, kestus ja toimumissagedus;
  • Pärast esimese eduka tunni toimumist allkirjastame koolituslepingu, mis reguleerib mõlema poole õigused ja kohustused ning lepime kokku arvete esitamises. Esimene tund ei kohusta kogu koolitust tellima.

Grupitunde – nagu ka indviduaaltunde – saab korraldada nii online- kui kontaktõppe vormis. Vajadusel tuleb koolitaja kontorisse kohapeale.

Küsi pakkumist