Saag & Semevsky keelestuudio

Keelekoolitajal

jätkub tähelepanu iga õppija jaoks

Isiklik projektijuht
hoolitseb selle eest, et kõik sujuks

Personaalne lähenemine
koolitusprogrammi koostamisel arvestatakse iga õppija vajadusi

Orienteeritud keeleõpe
vajadusel seotakse keeleõpe tööalaste teemade ja materjalidega

Koolitaja tuleb kohale
see on mugav ja hoiab aega kokku

Ettevõttesisene keeleõpe

Pakume ettevõtetele kaasaegset keeleõpet professionaalsete ja oma tööd armastavate koolitajate juhendamisel. Meie eesmärk on toetada õppijaid keele kui töö- ja suhtlusvahendi kiirel omandamisel. Õpetame inglise, vene, eesti, soome, rootsi, hispaania ja itaalia keelt, muud keeled kokkuleppel. Võimaluse korral on juhendajaks võõrkeelt emakeelena kõneleja.

Väärtustame

tulemustele orienteeritust:

  • et keeleõpe oleks igale osalejale tulemuslik, on oluline motivatsiooni säilitamine kogu õpitsükli jooksul. Täiskasvanute keeleõpe pole vaid õppimine õppimise pärast – loevad konkreetsed tulemused, kuid vähem tähtis pole ka nauditav õppeprotsess. Siin abistab professionaalne koolitaja;
  • tulemusi aitavad mõõta keeletestid enne ja pärast koolitust ning realistlike õppe-eesmärkide seadmine;
  • meie koolitajate abiga tuletatakse meelde, kuidas efektiivselt õppida;

kvaliteeti ja mitmekülgsust:

  • me ei poolda kokkuhoidu õppevahendite ja õppija arengut toetava õpikeskkonna pealt. Head tulemused saadakse heade vahendite ja mitmekülgsete materjalide abil. Kasutame oma töös tänapäevaseid õppematerjale, meetodeid ja tehnoloogiaid;
  • kvaliteetse teenuse pakkumise eelduseks on meie koolitajate kõrge tase ja pidev enesetäiendamine;

kliendikesksust:

  • keeleõppe koolitusprogramm valmib alati koostöös kliendiga pärast tema vajaduste ja soovide analüüsi ning taseme väljaselgitamist;
  • arvestame koolituse toimumisaegade ja koha valikul kliendi soove.