Suuline tõlge

Suuline tõlge jaguneb laias laastus järel- ja sünkroontõlkeks. See, kumma teenuse kasuks otsustada, sõltub ürituse tüübist, ajalisest ressursist, tõlget vajavate kuulajate arvust jpm.

Järeltõlget teeb tavaliselt üks tõlk. Ehkki hinna poolest soodsam, tuleb järeltõlke tellimisel arvestada täiendava ajavaruga – kõneleja teeb iga paari-kolme lause tagant pausi, misjärel tõlk annab tema jutu sisu edasi. Seega sobib see pigem lühemateks ja mitteametlikeks kohtumisteks, läbirääkimiste vahendamiseks, väliüritusteks jms.

Sünkroontõlkeks on vähemalt 2 tundi vältavate ürituste puhul vaja tellida 2 tõlki, kes tõlgivad kordamööda. Tõlkimine toimub samal ajal ettekandega, mistõttu ajalist viivitust ei teki ja sisu jõuab kohe kuulajateni. Kui kohapeal puudub sisseehitatud tõlkekabiin koos vajaliku sünkroontõlketehnikaga, tuleb ka see lisaks tellida. Mitme paralleelselt edastatava keele puhul on vaja mitut kabiini (igas kabiinis kaks konkreetse keelesuuna tõlkijat). Sünkroontõlge sobib ideaalselt pikemateks, ametlikeks ja suure kuulajaskonnaga üritusteks.

Kui tõlget vajab ainult üks või kaks kuulajat, siis on võimalik teha ka sosintõlget. Sel juhul asub tõlk kuulajate kõrval teistest eraldi ja edastab neile vaikselt vajalikku infot.

Suuline tõlge kaugtõlkena

Järel- ja sünkroontõlget on tänapäeval võimalik teha ka kaugtõlkena, mis tähendab, et tõlk ei pea isegi kohapeal viibima ning samuti puudub vajadus sünkroontõlkekabiinide tellimise järele. Teenuse osutamine toimub üle videosilla ning selleks kasutatakse erinevaid veebipõhiseid platvorme, nt Microsoft Teams, Zoom jne.

Enne kaugtõlketeenuse osutamist tuleb kasutatavat platvormi ja tehnilisi abivahendeid (sh mikrofonid, peakomplektid jms) kindlasti koos tõlkidega testida, luua vajalikud kasutajakontod jms. Samuti on vajalik plaan B olemasolu juhuks, kui internetiühendus peaks katkema. Ehkki kabiin ei ole vajalik, on oluline tagada vaikse tööruumi olemasolu (ka juhul, kui tõlk tõlgib oma kodukontorist). Väliskeskkond kaugtõlkeks ei sobi ning aknad peavad olema võimaliku müra summutamiseks suletud.

Heli kvaliteedi tagamiseks soovitatakse kõigil kõnelejatel (nii esinejad kui tõlgid) kasutada sisseehitatud mikrofoni asemel korralikku peakomplekti. Samuti tuleks eelistada kaabliga internetti ja veenduda, et kõneldakse otse mikrofoni.

Virtuaalüritused on sageli nii osalejate kui tõlkide jaoks kohapeal toimuvatest üritustest vaimselt koormavamad, mistõttu kaugtõlge sobib pigem mõnetunniseks ürituseks. Pikema ürituse korral tuleb teha regulaarseid pause, et ekraanidest puhata.

Siinsest lühivideost leiad veel kasulikke nippe videokonverentside õnnestumiseks (video on inglise keeles).

Küsi suulise tõlke pakkumist!