Saag & Semevsky keelestuudio

Tõlkeprotsess

Tõlget vajav tekst:

1

Tõlkimine

Kliendilt saadud materjali põhjal arvestame välja töö mahu, valime tõlkemeeskonna ning teeme orienteeruva hinnapakkumise. Kui klient on pakkumise kinnitanud, alustavad tõlkijad tõlkimist. Tõlkija, projektijuht ja klient teevad koostööd, et tagada keerulisema terminoloogia täpsus.

2

Toimetamine

Projektijuht edastab tõlke toimetajale, kes teeb tekstile korrektuuri või toimetab teksti keeleliselt (sõnavalik, stiil, lauseehitus jne) ja/või sisuliselt (kontrollib erialaterminite vastavust algtekstile). Enamike keelte puhul toimetab tekste sihtkeelt emakeelena kõneleva toimetaja.

3

Väljastusülevaatus

Tõlgitud ja toimetatud tekst vaadatakse veelkord üle, et see vastaks täielikult algmaterjalile (tekstilõigud, selles sisalduvad nimed, numbrid ja vormistus). Valminud tõlge saadetakse kliendile kokkulepitud tähtajaks või pisut varem. Töö lõplik hind arvestatakse valminud tõlke alusel.

Tõlke üleandmine.

Ask price

Tõlketööd

Keelestuudio pakub kvaliteetset kirjaliku ja suulise tõlke teenust ning tekstide keelelist toimetamist. Meie meeskonda kuuluvad üksnes pikaajalise kogemusega tõlgid, tõlkijad ja toimetajad, kes on valdavalt spetsialiseerunud töötamiseks konkreetse valdkonna materjalidega (juriidika, majandus, tehnika, meditsiini jpm). Meie peamisteks töökeelteks on eesti, inglise, vene ja soome keel; lisaks sellele on esindatud saksa, rootsi, taani, norra, läti, leedu ja poola keel. Suulise tõlkega (sünkroontõlge, järeltõlge, sosintõlge) aitame nii tehingute sõlmimisel, läbirääkimistel kui ka seminaridel. Meie eesmärgiks on tagada kliendi rahulolu, mis sünnib koostöös kliendi enda, meie tõlkide ja tõlkijate ning erialaspetsialistidega.

Väärtustame

  • professionaalsust: teeme koostööd üksnes pikaajaliste kogemustega tõlkide, tõlkijate ja toimetajatega. Vajadusel kaasame ka erialaspetsialiste.
  • paindlikkust: kvaliteetne tõlge sünnib vaid kõigi osapoolte koostöös. Selle sujumise tagavad meie projektijuhid, kes vajadusel leiavad lahenduse ka keerukamatele ja kiirematele töödele.
  • täpsust ja korrektsust: kõik meie tõlked läbivad väljastusülevaatuse ja korrektuuri. Selle tulemusena võite olla kindlad, et tõlge ei sisalda olulisi vigu ning kõik teksti osad on tõlgitud. Peame kinni kokkulepetest ja tähtaegadest – tõlge valmib õigeaegselt ning teie poolt soovitud vormis.
  • partnerlust: püsikliendi eeliseks on pikaajalise koostöö tulemusena kujunev firmasisene terminibaas – tellija võib alati olla kindel kiires ja kvaliteetses tulemuses. Oma pikaajalistele koostööpartneritele oleme kiireks ja usaldusväärseks toeks kõikides keeleküsimustes